Pertanyaan
ARAH
Untuk klinik utama di Mt Elizabeth Medical Centre #03-09, gunakan lift E, F, G, H.
Untuk klinik kedua di Mt Elizabeth Medical Centre #11-12 , gunakan lift A1,A2, A3, A4.